Vurdering

Kredsen står for uddannelsen af vurderingspersoner fra de enkelte foreninger.

Kredsens vurderingsinstruktører har forinden gennemgået Kolonihaveforbundets kursus for vurderingsinstruktører.

Ingen kan blive instruktør uden at have gennemgået kurser.

Kredsens instruktører er:

Solveig Andersen, H/F Nabkær 1, Herning

Erik Bundgaard Rasmussen, H/F Nabkær 1, Herning

Erik Foldager, H/F Storaaen, Holstebro

Der er pr. 1. januar 2020 følgende krav til vurderingspersoners kompetence:

  • skal deltage i vurderingskursus før der vurderes
  • er forpligtet til at gøre sig bekendt med de lokale byggeregler i lokalplaner, deklarationer, lejekontrakter mm i nødvendigt omfang
  • har kendskab til brug af PC
  • skal deltage i opdateringskurser mindst hvert andet år
  • skal deltage i minimum 2 vurderinger årligt.

Ankeinstans

Kredsene Vestjylland Kreds, Østjylland Kreds og Midtjylland Kreds har indgået en aftale om gensidig ankeinstans.

En kreds indtræder som ankeinstans, når en anden kreds anmoder om at få foretaget en vurdering af havehus og anlæg på et havelod, hvor lejer eller bestyrelsen har anket en vurdering foretaget af et internt vurderingsudvalg.

Anke skal i første omgang ske via bestyrelsen i egen forening, som kontakter kredsen. Anke skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af vurderingen, som ønskes anket.

Kredsens ankeudvalg modtager kun skriftlige klager. Der vil blive pålagt et gebyr i forbindelse med behandlingen af en ankesag.