Vurdering

Kredsen står for uddannelsen af vurderingspersoner fra de enkelte foreninger.

Kredsens vurderingsinstruktører har forinden gennemgået Kolonihaveforbundets kursus for vurderingsinstruktører.

Ingen kan blive instruktør uden at have gennemgået kurser.

Kredsens instruktører er:

Solveig Andersen, H/F Nabkær 1, Herning

Johnny Møller Bay, H/F Eskelund, 7430 Ikast

Erik Foldager, H/F Storaaen, Holstebro

Der er pr. 1. januar 2021 overtager kredsen al vurdering, hvilket betyder, at der nu er 2 koordinatorer – 1 fra Holstebro og 1 fra Herning/Ikast , som sørger for planlægningen af vurderingerne efter, at de har fået henvendelse fra de enkelte haveforeningers formænd.

De enkelte vurderingspersoner skal opfylder følgende kompetence for at kunne vurdere:

  • skal deltage i vurderingskursus før der vurderes
  • er forpligtet til at gøre sig bekendt med de lokale byggeregler i lokalplaner, deklarationer, lejekontrakter mm i nødvendigt omfang
  • har kendskab til brug af PC
  • skal deltage i opdateringskurser mindst hvert andet år
  • skal deltage i minimum 2 vurderinger årligt.

Ankeinstans

Der er i Vestjylland oprettet et ankeudvalg bestående af vurderingspersoner – 2 fra Holstebro – 1 fra Ikast – 2 fra Herning.

Kredsen indtræder som ankeinstans, når bestyrelsen for en haveforening anmoder om at få foretaget en vurdering af havehus og anlæg på et havelod, hvor lejer eller bestyrelsen har anket en vurdering foretaget af vurderingsudvalget.

Anke skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af vurderingen, som ønskes anket.

Kredsens ankeudvalg modtager kun skriftlige klager. Der vil blive pålagt et gebyr på kr. 2.000 samt kørselsudgifter i forbindelse med udførelse af en ankesag.