Vurdering

Kredsen står for uddannelsen af vurderingspersoner fra de enkelte foreninger.

Kredsens vurderingsinstruktører har forinden gennemgået Kolonihaveforbundets kursus for vurderingsinstruktører.

Ingen kan blive instruktør uden at have gennemgået kurser.

Kredsens instruktører er:

Solveig Andersen, H/F Nabkær 1, Herning

Johnny Møller Bay, H/F Eskelund, Ikast

Carsten Alsing, H/F Ålykke, Herning

Erik Foldager, H/F Storaaen, Holstebro

1. januar 2021 har kredsen overtaget al vurdering, hvilket betyder, at det nu er Kredsen, som sørger for planlægningen af vurderingerne efter, at de har fået henvendelse fra de enkelte haveforeningers formænd.

De enkelte vurderingspersoner skal opfylder følgende kompetence for at kunne vurdere:

  • skal deltage i vurderingskursus før der vurderes
  • er forpligtet til at gøre sig bekendt med de lokale byggeregler i lokalplaner, deklarationer, lejekontrakter mm i nødvendigt omfang
  • har kendskab til brug af PC
  • skal deltage i opdateringskurser mindst hvert andet år
  • skal deltage i minimum 2 vurderinger årligt.

Ankeinstans

Når bestyrelsen for en haveforening modtager en anmodning om at få foretaget en vurdering af havehus og anlæg på en havelod, hvor lejer eller bestyrelsen har anket en vurdering foretaget af vurderingsudvalget sendes denne til Vestjylland Kreds.

Anke skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af vurderingen, som ønskes anket.

Kredsens ankeudvalg modtager kun skriftlige klager. Der vil blive pålagt et gebyr på kr. 2.000 samt kørselsudgifter i forbindelse med udførelse af en ankesag.