Kredsen

Vestjylland Kreds er en del af Kolonihaveforbundet for Danmark.

Kredsen dækker Herning, Ikast/Brande, Holstebro, Struer, Lemvig og Ringkøbing/Skjern Kommuner. Der er ialt 13 foreninger i kredsen med ca. 960 medlemmer.

Kredsen er service- og samarbejdsorgan for de 13 foreninger. Kredsen behandler sager for foreningerne så som:

  • at implementere politiske beslutninger
  • forhandling om og prisfastsættelse af kommunale forenings lejemål.
  • vedtægts spørgsmål
  • at løse konflikter mellem haveforening og medlem
  • byggesager
  • ankesager (vurdering)
  • havepræmiering
  • andre foreningsmæssige problemstillinger m.m.

Til kredsen er tilknyttet en havekonsulent – Erling Mikkelsen – der årligt foretager havebedømmelser i foreningerne.

Havekonulent Erling Mikkelsen har nogle indlæg om forskellige ting i haverne hver måned. Klik her for at se indlæggene…

Kredsens bestyrelse kan du se ved at klikke her…

Kredsen afholder repræsentantskabsmøde hvert år i april måned.

Klik her for at se kredsens forretningsorden

Klik her for at se kredsens vedtægter