Kredsen

Vestjylland Kreds er en del af Kolonihaveforbundet for Danmark.

Kredsen dækker Herning, Ikast/Brande, Holstebro, Struer, Lemvig og Ringkøbing/Skjern Kommuner. Der er i alt 12 foreninger i kredsen med ca. 945 medlemmer.

Kredsen er service- og samarbejdsorgan for de 12 foreninger. Kredsen behandler sager for foreningerne så som:

  • at implementere politiske beslutninger
  • forhandling om og prisfastsættelse af kommunale forenings lejemål.
  • vedtægts spørgsmål
  • at løse konflikter mellem haveforening og medlem
  • byggesager
  • ankesager (vurdering)
  • havepræmiering
  • andre foreningsmæssige problemstillinger m.m.

Til kredsen er tilknyttet en havekonsulent – Erling Mikkelsen – der årligt foretager havebedømmelser i foreningerne.

Havekonulent Erling Mikkelsen har nogle indlæg om forskellige ting i haverne hver måned. Klik her for at se indlæggene…

Kredsens bestyrelse kan du se ved at klikke her…

Kredsens forretningsudvalg kan du se ved at klikke her…

Klik her for at se kredsens forretningsorden (PDF – kan printes)

Klik her for at se kredsens vedtægter (PDF – kan printes)

Kredsen afholder repræsentantskabsmøde hvert år i april måned.