Forside

Til kredsbestyrelsens medlemmer

Referatet fra vores repræsentantskabsmøde den 15. september 20121 kan nu læses under “login for kredsbestyrelsesmedlemmer”.

Love og regler

Der er blevet tilføjet en side med love og regler, som kan være nyttige for både kolonihavelejere og bestyrelser. På siden finder du kolonihaveloven, de nye tilføjelser fra 2013, planloven, lokalplaner m.m.

Gå til siden for love og regler…