Love og regler

Kolonihaveloven

Kolonihaveloven definerer, hvad der forstås ved et kolonihaveområde. Loven sikrer, at kolonihaverne er nogenlunde sikret mod nedlæggelse i forhold til kommunernes almindelige kommune- og byplanlægning.

De nye regler til kolonihaveloven – tilføjet i 2013

Der er kommet nye ændringer i kolonihaveloven 2013, som giver inspiration til yderligere mulige tiltag fra kommunernes side i form af maksimumpriser ved afhændelse af selve kolonihavehuset, regulering af husstørrelser og mange andre ting…

Planloven

Planlovgivningen fastlægger rammerne for regulering af arealer. Planlovgivningen regulerer arealer i byer, altså byzone, og arealer på landebenævnt landzone.

Kommunal planlægning skal sikre, at kolonihaverne fortsat kan være en væsentlig del af bybefolkningens muligheder for rekreation i fritiden. Reglerne for kolonihaverne er fastsat i planloven og kolonihaveloven…

Lokalplaner

Lokalplaner indeholder bestemmelser, der er bindende for grundejere i et givent område. En lokalplan kan fx. bestemme hvad et område og dets bygningerne skal bruges til, hvor og hvordan der skal bygges nyt, hvilke bygninger, der skal bevares og hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes. Kommuneplaner er sammenfattende planer, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Brændeovnsbekendtgørelsen

Brændeovnsbekendtgørelsen regulerer en bred vifte af fyringsanlæg – herunder brændeovne i kolonihavehuse.

Bekendtgørelse nr. 49 af 16. januar 2018 er udstedt med hjemmel i en række bestemmelser i miljøbeskyttelsesloven. Bekendtgørelsen kaldes i folkemunde ”brændeovnsbekendtgørelsen”, hvilket bekendtgørelsen derfor også kaldes i denne vejledning – også selvom bekendtgørelsen faktisk regulerer en bred vifte af fyringsanlæg, hvoraf nogle er forskellige fra brændeovne både i type og størrelse.