Love og regler

Kolonihaveloven

Kolonihaveloven definerer, hvad der forstås ved et kolonihaveområde. Loven sikrer, at kolonihaverne er nogenlunde sikret mod nedlæggelse i forhold til kommunernes almindelige kommune- og byplanlægning.

De nye regler til kolonihaveloven – tilføjet i 2013

Der er kommet nye ændringer i kolonihaveloven 2013, som giver inspiration til yderligere mulige tiltag fra kommunernes side i form af maksimumpriser ved afhændelse af selve kolonihavehuset, regulering af husstørrelser og mange andre ting…

Brændeovnsbekendtgørelsen

Brændeovnsbekendtgørelsen regulerer en bred vifte af fyringsanlæg – herunder brændeovne i kolonihavehuse.

Bekendtgørelse nr. 49 af 16. januar 2018 er udstedt med hjemmel i en række bestemmelser i miljøbeskyttelsesloven. Bekendtgørelsen kaldes i folkemunde ”brændeovnsbekendtgørelsen”, hvilket bekendtgørelsen derfor også kaldes i denne vejledning – også selvom bekendtgørelsen faktisk regulerer en bred vifte af fyringsanlæg, hvoraf nogle er forskellige fra brændeovne både i type og størrelse.