Marts

De første blomster blomstrer.

Kommer I tidligt i haven, så er kirsebærkornel og peberbuske nogle af de tidligst blomstrenede.

Peberbuskens bær er meget giftige.

Forsytiagrene kan drives.

Frugttræer og buske kan gødes i et område, der svarer til kronens størrelse.

Når buske og træer springer ud, kan bladstørrelse og farve indikere, om der er gødningsmangel. Små lyse blade indikerer gødningsmangel.

Undgå færdsel, specielt på tunge jorder.

Hvis plænen er tør nok, kan den rives over med en løvrive, der samtidigt jævner regnorme-højene ud.

Plantning kan foretages.

Der kan gødes sidst på måneden, 4-5 kg. NPK-gødning pr. 100 m².

Bruges der økologisk gødning skal der bruges betydeligt større mængder. Kig på deklarationen.

Kartofler stilles til forspiring.

De første urter kan sås på et beskyttet sted.

Hvis vejret er godt, kan stauder klippes ned.

De første løgvækster blomstrer. Del dem gerne lige efter blomstringen, da de deler sig ved sideløg, og derved kommer til at stå for tæt.

Eranthis kan sås umiddelbart efter, at frøkapslerne har åbnet sig.

Vask omhyggeligt huset igennem, især revner og sprækker, gerne med brun sæbe.

De første frø kan sås, specielt hvis der kan gives lidt tilskudsvarme.

Pas på med nattefrosten.

Planlæg de forskellige aktiviteter, for eksempel placering i køkkenhaven, så der kan laves en plan, så de forskellige urter skifter placering år for år.