Forbundet

Kolonihaveforbundet er en sammenslutning af omkring 400 kolonihaveforeninger med i alt 40.000 medlemmer. Medlemmerne udgør tilsammen godt 2/3 af Danmarks kolonihavefolk.

Forbundet er på landsbasis opdelt i 21 kredse.

Hver kreds har en valgt bestyrelse. Kredsene forestår en række af Forbundets opgaver i forhold til foreninger og medlemmer.

Der er rigtig mange nyttige ting, som haveforeningerne kan bruge fra forbundets hjemmeside.

Vi fremhæver lige her:

Forbundets standardskabeloner

Medlemslister

Love og regler

Nyhedsinformation

Medlemsbladet “Kolonihaven”

…og en masse andre nyttige oplysninger, som man har brug for som bestyrelse i en kreds eller en haveforening.