Forbundet

Kolonihaveforbundet er en sammenslutning af omkring 400 kolonihaveforeninger med i alt 40.000 medlemmer. Medlemmerne udgør tilsammen godt 2/3 af Danmarks kolonihavefolk.

Forbundet er på landsbasis opdelt i 21 kredse.

Hver kreds har en valgt bestyrelse. Kredsene forestår en række af Forbundets opgaver i forhold til foreninger og medlemmer.

Vestjylland Kreds er en del af Kolonihaveforbundet for Danmark.

Besøg forbundets hjemmeside ved at klikke her!

Der er rigtig mange nyttige ting, som haveforeningerne kan bruge fra forbundets hjemmeside.

Vi fremhæver lige her:

Forbundets standardskabeloner

Medlemslister

Love og regler

Nyhedsinformation

Havebladet

…og en masse andre nyttige oplysninger, som man har brug for som bestyrelse i en kreds eller en haveforening.